MOESTUINSCHOOL 2022 LESDAG 15

verdieping mest en meststoffen

Een aantal pdf over indeling van mest en de samenstelling
https://www.moestuinschoolamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/10/mestsamenstelling.pdf
https://www.moestuinschoolamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/10/groepen-meststoffen.pdf

Twee pdf’s en een link over het herkennen van plantgebreken
https://www.moestuinschoolamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/10/Plantenvoeding_en_gebreken.pdf
https://www.moestuinschoolamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/10/plantengebreken-overzicht.pdf
https://edepot.wur.nl/292716

Schema mineralisatie & humificatie :
https://www.moestuinschoolamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/10/mh.pdf

Een aantal links naar artikelen over humus/ organische stof
– 10 vragen en antwoorden over humus : https://edepot.wur.nl/272641
https://www.goedbodembeheer.nl/organische-stof?utm_source=pocket_mylist

Een links naar een artikel over mest en compost
https://www.goedbodembeheer.nl/mest-en-compost

En twee links naar filmpjes over mest en compost

– Onze vriend Angelo over bemesting : https://www.youtube.com/watch?v=T8cxeVSU_zA
– Een aflevering van de KVW over mest :https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/10-09-2020/KN_1716415