MOESTUINSCHOOL 2023 LESDAG 18

extra informatie mest en meststoffen

Een aantal pdf over indeling van mest en de samenstelling
mest samenstelling
groepen meststoffen

Twee pdf’s en een link over het herkennen van plantgebreken
voedingselementen voor de plant
geberkverschijnselen herkennen
Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid

Schema mineralisatie & humificatie

Een aantal links naar artikelen over humus/ organische stof /mest /compost
– 10 vragen en antwoorden over humus
– over organische stof
– over mest en compost

En twee links naar filmpjes over mest en compost

– Onze vriend Angelo over bemesting
– Een aflevering van de KVW over mest