MOESTUINSCHOOL 2023 LESDAG 3

Lezen en kijken

Veggipedia info over je favoriete groenten en kruiden met recepten en teelttips.

Diana’s Mooie Moestuin: Vruchtwisseling of polycultuur?

Kort filmpje van Velt, waarin vruchtrotatie inzichtelijk wordt gemaakt. Teeltplan en vermijden van aantastingen

Lesmateriaal plantfamilies

Beddenindeling 2023
bedden 1-2-3
bedden 7-6-5
bedden 8-x-4
beddenplan 2023 vruchtwisseling
beddenplan leeg op A4

Bij welke plantfamilies hoort deze groente?

Zaai-spiekbrief ter plekke zaaien